Legacy av idrottsevenemang

Legacy av idrottsevenemang är av mycket stor betydelse för idrottsrörelsen totalt men också för idrottsföreningen lokalt. Framtida intresse för idrott, uppskattning och stöd för idrottsrörelsen påverkas direkt av vilken legacy ett evenemang skapar. 

Legacy påverkar långt efter evenemanget. Dessutom sträcker sig legacy långt utanför idrottens värld där hela lokalsamhället kan påverkas av ett idrottsevenemang. Det kan vara i form av nya företag, en tydligare image, kunskapsberikade medborgare och en starkare vi-känsla.

En definition av legacy kan helt enkelt formuleras som: ”Alla de materiella och immateriella effekter som finns kvar efter ett evenemang

Legacykurs på sex minuter

Patrik Jemteborn ledde 2019, tillsammans med sin organisationskommitté, Skidskytte-VM till succé. Organisationen arbetade med legacy utifrån flera perspektiv. Efter VM skapades en film där Patrik delar med sig av sina och andras erfarenheter.

Filmen är ett utbildningsmaterial från Riksidrottsförbundet. Du kan läsa mer om legacy på www.evenemangslegacy.se.

De Sju Kapitalen

Riksidrottsförbundet har tagit fram ett ramverk och pedagogisk arbetsmodell som kallas De sju kapitalen. Kapital handlar helt enkelt om insatser som ska ge utdelning. Det kan hjälpa dig som arrangör att arbeta mer strukturerat med legacy. Denna arbetsmodell kan förstås även användas för andra evenemang än idrottsevenemang.