Planera ett hållbart evenemang

Tänk på de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna när du planerar och organiserar ditt evenemang så att det kan bli så hållbart som möjligt. I Skellefteå finns goda förutsättningar för hållbara evenemang, och vi på Visit Skellefteå vill hjälpa dig som arrangör på vägen.

Våra tips för att arrangera ett hållbart evenemang

Miljömässig hållbarhet

De flesta tänker på den miljömässiga hållbarheten när det pratas om hållbarhet, och det handlar om att miljön ska skyddas. Tänk på hur ditt evenemang påverkar naturen genom val av transport, mat, produkter, tjänster och lokaler som används.

  • Rekommendera besökare att gå, cykla eller åka kollektivt till evenemanget, och visa vilka transportsätt som passar bäst. Länka gärna till tidtabeller.
  • Undvik engångsartiklar och eftersträva att använda produkter som är märkta med till exempel Svanen, Bra miljöval, EU Ecolabel och Global Organic Textile Standard – GOTS.
  • Gör det möjligt att panta burkar och flaskor på plats

 

Social hållbarhet

Social hållbarhet är idag minst lika viktiga som de miljömässiga aspekterna när det kommer till att planera ett hållbart evenemang.

  • Välj en plats som är anpassad för evenemanget, som tar hänsyn till lokala ekosystem samt eventuella närboende med tanke på buller och trafikstörningar.
  • Tillgängliggör information digitalt för ökad tillgänglighet.
  • Arbeta för en jämn könsfördelning bland artister, prisutdelare och andra som syns under evenemanget.

 

Ekonomisk hållbarhet

Enkelt uttryckt handlar ekonomisk hållbarhet om att få ekonomin att gå ihop långsiktigt för platsen ditt evenemang arrangeras.

  • Samverka med lokala aktörer för en ökad sysselsättning i regionen.
  • Småskaliga lokala alternativ kan vara mer hållbara än miljömärkta produkter, även om de saknar certifiering. Ta reda på hur hållbara varorna är och kommunicera det till dina kunder.

Läs mer på verksamt.se och hallbaraidrottsevenemang.se.

 

Checklista för hållbara möten

Checklistan som du kan ladda ned är en sammanställning av tidigare arrangörers erfarenheter och arbete med hållbara möten och evenemang
Ladda ned checklistan

 

Vägledning engångsfria evenemang beskriver hur evenemang, festivaler och städer kan minska användningen av engångsartiklar genom att etablera retursystem för tallrikar, glas och muggar. Den vänder sig till arrangörer av små och stora evenemang, festivaler och övriga stadsaktörer som jobbar med restaurang och besöksnäring, nedskräpningsfrågor eller hållbarhet i stort.
Ladda ned vägledningen

 

Certifiering för hållbara evenemang

Certifieringen Hållbart Evenemang är en tredjeparts-certifiering för evenemang med miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetskriterier. För att nå certifieringen används planeringsverktyget Hållbart Evenemang och granskningen sker av en extern revisor. 

Läs mer på hallbartevenemang.se

 

Räkna ut hur ditt evenemang påverkar ekonomin, miljön och samhället

Med Event Impact Calculator får du ett uppskattat resultat för ditt evenemangs påverkan på de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna i den kommun evenemanget arrangeras. Beräkningarna är gjorda utifrån generella genomsnittliga värden och kan skilja sig i detalj från faktiskt utfall. Vi vill med detta ge er en möjlighet att se hur olika delar i evenemanget påverkar våra tre huvudområden.

Läs mer och räkna ut på eventimpactcalculator.com