Barnsia

Skellefteå

Barnsia är en lokalhistorisk lek- och lärmiljö för barn mellan 0-6 år på Skellefteå museum. 

Barnsia bjuder in till lek och låter barnet utforska förutsättningarna som fanns för dåtidens människor boende i vår region. Djurhållning, jordbruk och den livsviktiga utvinningen av naturtillgångarna - träet och gruvorna. Med leken som medel väcks barnets nyfikenhet. Barnsia ger barnen en ingång till kulturen och det lokalhistoriska perspektivet.

Skellefteå museums vision är att skapa en plats där de minsta barnen kan ta till sig kulturarvet med alla sina sinnen och där människor kan umgås, leka och lära över generationernas gränser.

Namnet Barnsia bygger på dialekt (Bonnska) och betyder i detta sammanhang ”barnsidan” eller ”barnområdet”. 

Mer från Skellefteå museum

Utbud

Hitta hit