Bonnstan

Skellefteå

Bonnstan har anor ända från 1600-talet, och en av de äldsta kända skildringarna av kyrkstaden ger Carl von Linné när han beskriver sitt besök i Skellefteå 1732: inwid kyrkian Siällefte, en oräknerlig hoop af huus, liksom en artig stad, med hwita skorstenar, bygd uthi 2:ne gator, med tvärgator bestående af 350 à 400 huus.

Den artiga stad som Linné beskriver användes som övernattningsplats av de församlingsbor som bodde långt utanför staden. Det var helt enkelt inte möjligt för dem att resa både till kyrkan och hem igen på en enda dag och de behövde någonstans att sova. I varje hus fanns ett antal kammare, och för att rymma alla församlingsbor har den bonnsta som vi ser idag en gång varit tre gånger så stor.

I och med att så många människor samlades på ett och samma ställe blev det en naturlig samlingsplats för traktens invånare. Här kunde man träffa släkt och vänner som var bosatta i andra byar, och många träffade här sin blivande äkta hälft. Det finns många historier om unga män som drog omkring i Bonnstan på helgkvällarna för att hitta kärleken. Varje grupp leddes av en person som valt ut en flicka att uppvakta. De stod utanför hennes kammare och läste upp friarramsor ur minnet och hoppades att flickan i fråga skulle besvara känslorna. Om turen var på deras sida fick pojken i fråga komma in och lägga sig fullt påklädd på flickans säng, och prata natten lång. Ibland ledde den nattliga visiten till giftermål i slutändan, men oftast fick pojken nobben och gruppen drog då vidare till andra hus.

Men Bonnstan har inte bara varit en plats för möten och romanser, utan mörkare ögonblick har bevarats. På 1980-talet hittades en igensatt dörr i en av kammarna, och när dörren väl öppnats hittades blodiga trasor i ett annars orört rum. Efter mycket frågor kom det till slut fram att det var två bröder som hamnat i ett slagsmål i rummet 60 år tidigare. Den ena brodern avled senare av sina skador, och i ett försök att glömma vad som hänt stängdes rummet igen av modern och brodern som blev kvar.

Kammarna i Bonnstan används fortfarande av privatpersoner och under sommartid lever kyrkstaden upp igen. Här hålls årligen midsommarfirande och marknader av olika slag, och husens slitna fasader är en populär bakgrund för fotografering av nära och kära.

Mer från Skellefteå museum

Utbud

Prisinformation

Ett besök till Bonnstan är kostnadsfritt. Evenemang kan förekomma på plats, som i sin tur kan kosta att närvara vid.

Res med kollektivtrafiken