Evenemangscoach och lots

Välkommen till Skellefteå - en evenemangsstad som växer så det knakar. Här berättar vi mer om vilken hjälp som finns att få via vår evenemangscoach och hur evenemangslotsen fungerar.

Skellefteå växer som evenemangsstad och på Visit Skellefteå sitter Maria Rautio, som är evenemangscoach i Skellefteå. Hon finns tillgänglig för frågor från arrangörer och kan lotsa er vidare till rätt kontakt. Maria är också sammankallande för den evenemangslots som finns sammansatt, med representanter från polis, räddningstjänst, kommun etc. Allt för att underlätta för er som arrangerar.

 

Evenemangscoachen guidar er

– Vilka tillstånd behövs för ditt evenemang (polis, markägare, länsstyrelse, m.fl.)
– Hitta rätt evenemangsplats och fördjupad kunskap om platsen
– Sammankallande för evenemangslots om behov finns att träffa polis, kommun, räddningstjänst m fl.
– Kontakter till lokalbokning på olika evenemangsarenor
– Kontaktuppgifter till andra lokala aktörer
– Guidar er vidare vid frågor som rör biljettförsäljning
– Kontaktväg för Visit Skellefteås evenemangskalender
– Bollplank för marknadsföring & kommunikation

Kontakta Maria Rautio, evenemangscoach på maria.rautio@visitskelleftea.se eller tfn 070-339 40 58

Evenemangslots tidigt i planeringen

I Skellefteås evenemangslots finns representanter från olika avdelningar inom Skellefteå kommun, Visit Skellefteå, Räddningstjänst samt Polis. Syftet är att arrangörer tidigt ska kunna träffa alla parter, för att undvika att något glöms bort eller faller mellan stolarna i det specifika evenemanget.

Evenemangslotsen träffas varannan onsdag (jämna veckor) och ett ärende till lotsen måste inkomma senast fredagen före nästkommande möte. Sammankallande för evenemangslotsen är evenemangsansvarig på Visit Skellefteå.

Träffa andra evenemangsarrangörer i Skellefteå

Är ni en förening, privatperson eller ett företag som på ett eller annat sätt arrangerar evenemang i Skellefteå? För er finns ett arrangörsforum, som är ett nätverk som träffas ca 3 ggr per år och utbyter erfarenheter, skapar kontakter och pratar om hur Skellefteå kan bli en ännu bättre evenemangsstad.

Vill du bidra till och dra nytta av detta nätverk? Skicka ett mail till: maria.rautio@visitskelleftea.se