Tips & länkar till evenemangsarrangörer

Här hittar du en rad nyttiga tips till alla som som vill arrangera i Skellefteå. Som att t.ex. kolla in vår evenemangskalender, kapacitet på våra anläggningar och hur du går tillväga för att skaffa rätt tillstånd. Självklart kan du när som helst också kontakta vår evenemangscoach för tips och hjälp.

När ska evenemanget äga rum?

Innan du bokar in ett datum, ta en titt i vår evenemangskalender för att se vad mer som händer det datum ni tänkt er. Kanske krockar det med något annat, eller så kompletterar det ett annat evenemang på ett bra sätt! En del evenemang är fortfarande inofficiella, så ta för vana att även skicka ett mail till vår evenemangscoach på Visit Skellefteå, maria.rautio@visitskelleftea.se, så kan vi stämma av mot evenemang som ännu inte är offentliga.

Var ska evenemanget äga rum?

Många gånger är det valet av plats och lokal som påverkar evenemangets tillgänglighet, upptagningsområde och därmed publik. Fundera gärna över var ert evenemang passar eller rådfråga evenemangscoach på Visit Skellefteå.

Hyra offentlig mark

Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan röra sig är offentliga platser. Dessa är till för alla och för att använda dem till ett evenemang eller liknande krävs som regel tillstånd av polisen. Ett sådant tillstånd kallas för markupplåtelse. Här är några exempel på markupplåtelser som behöver tillstånd av polisen:

  • Placera byggnadsställning, byggnadsupplag eller skylift på trottoar, gata eller gång- och cykelbana
  • Ställa upp en container på gatan
  • Marknad på torg eller gator
  • Uteservering
  • Varuställ och trottoarpratare
  • Konsert, cirkus eller liknande evenemang
  • Försäljningsvagn
  • Ansök hos polisen

Du ansöker hos polisen. När polisen fått in en ansökan av någon som vill använda offentlig mark skickas den vidare till kommunen. Polismyndigheten kan nämligen inte lämna tillstånd förrän markens förvaltare (kommunen) har gett sitt tillstånd. Utifrån de lagar och regler som gäller kan kommunen godkänna eller avslå ansökan.

I de flesta fall godkänns ansökan med villkor som exempelvis att platsen ska städas efter användningen eller att en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) ska följas. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för uthyrningen.

I vissa fall kan det även krävas ytterligare tillstånd från t.ex Skatteverket, Länsstyrelsen osv.

Tillstånd Offentlig tillställning ansöks via polisen >>
Tillstånd Offentlig plats ansöks via polisen >>

Fyll i ansökan och skicka den till registrator.nord@polisen.se alternativt gå förbi med den till bemannad polisstation. Obs! Ansökan måste vara betald innan polisen påbörjar handläggning. Detta kan göras på polisstationen, eller via den inbetalningsavi som mailas till den mailadress som står på ansökan.

Kompletterande ansökningar

Vid evenemang kan även kompletterande ansökningar behöva göras till kommunen. Tex livsmedelstillstånd, alkoholtillstånd eller tillstånd för brandfarlig vara. Ibland krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan)

Kommunens tillstånd, regler och tillsyn >>

Torghandelsplats

Bokning av torghandelsplats, ansöks direkt hos kommunen >>

Marknadsför ditt evenemang

Om du har ett evenemang som du vill ska synas i vår evenemangskalender kan du tipsa oss om ditt evenemang via vårt formulär. På så sätt gör du evenemanget synligt på vår hemsida, och även på kommunens websidor.

Gå till formuläret >>

Det finns även möjlighet för ditt evenemang att synas på kommunens infartsskyltar med text och bild i mån av plats. För att visas på skyltarna måste evenemanget uppfylla vissa kriterier. Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst för mer information.

Mail: contact@skelleftea.se
Telefon: 0910-73 50 00, tryck val 4 

Kapacitet på boendeanläggningar

I Skellefteå finns många olika typer av boenden. Bland annat 1114 hotellbäddar fördelade på 599 rum men också vandrarhem i herrgårdsidyll och moderna campinganläggningar.

Läs mer om vår kapacitet här >>