Storsia – En lokalhistorisk utställning

Skellefteå

Välkommen till Storsia – en utställning som tar dig med på en resa genom lokalhistorien i Skellefteå, Norsjö och Malå, från 10 500 före vår tideräkning till år 2020. 

Namnet Storsia är en lek med ortsnamn och dialekter och kan översättas till ungefär ”Det stora området”. På den översta våningen i huvudbyggnaden på Nordanå breder Storsia ut sig över 500 kvm. Utställningen tar besökaren med på en resa genom lokalhistorien i Skellefteå, Norsjö och Malå, från 10 500 före vår tideräkning till år 2020. Historien presenteras kronologiskt och är indelad i nio perioder.

Storsia följer skolans läroplan, och utställningen har ett tydligt pedagogiskt upplägg med kärnfulla texter och material från museets arkiv. Allt som finns i det fysiska rummet finns även tillgängligt digitalt, och på flera språk via Skellefteå museums hemsida. 

Mer från Skellefteå museum

Utbud

Hitta hit