Njut av Skellefteås kust & skärgård

Höga klippor och djupa vikar karaktäriserar vår del av Bottenviken. På flera platser kan du få känslan av att vara i det yttersta havsbandet trots att du står kvar på fastlandet. Skellefteå kommun har landets längsta kuststräcka på 531 km och tack vare att ett flertal älvar rinner ut i havet finns det många naturliga små stränder och hamnar längs kusten. Ett paradis för dig som vill upptäcka vår fina skärgård helt enkelt!

I den här guiden tar vi med dig på en resa längs Skellefteås kust med start i norr, lyfter besöksmål på vägen och avslutar i söder. Guiden är framtagen i samarbete med Bottenvikens Skärgård.

 

Pite-Rönnskär

FYR, FISKELÄGE OCH VÄDERSTATION.

Pite-Rönnskär är en före detta fyr- och lotsplats, numera känd från radions sjörapporter. Sedan 100 år tillbaka reser sig här den 37 meter höga Heidenstamfyren som kallats ”Fyrarnas drottning”. För den som vill övernatta finns dels en fin gästhamn, men också ett vandrarhem och café som är öppet under sommarhalvåret. 

 

Djupt inne i granskogen på den nordöstra delen av ön finns ett mytomspunnet klippblock, kallad Klockstenen. Varje gång det ringer till gudstjänst sägs detta mäktiga mossbelupna stenblock vrida sig ett kvarts varv medsols. 

 

Båtvik

SPINKKAJER OCH SÅGVERKSEPOK

Under 1500-talet var Båtvik en fäbodplats för skattebönderna i Byske, och först 100 år senare får Båtvik sin första fasta bosättning. I början av 1870-talet byggs ett ångsågverk där som mest 100 man arbetade, men som läggs ned redan 1892. Många lämningar finns kvar än idag. Vid piren finns gästplatser för båtar och strax intill ligger Båtviks småbåtshamn.

Furuögrund

MINNEN FRÅN EN SÅGVERKSEPOK

Byns storhetstid är starkt förknippad till åren 1874 till 1925 då sågverksepoken pågick. Furuögrund har en fin hamn som ligger väl skyddad från vindar och gästbryggorna har ett bra djup även för segelbåtar. I det gamla hamnmagasinet finns ett café under sommaren. Inrymd i ett vackert hus, på stranden strax norr om hamnen, finns en mareograf från 1914 som än idag mäter vattenståndet. Från Furuögrund avgår båttaxi ut till Halsön och Hamnskär.

Kåge

BÅTAR, BAD OCH KLIPPOR

Kåge småbåtshamn är Skellefteås största gästhamn, belägen inne i Kågefjärden. Strax utanför ligger ön Bastuholmen med besöksmålet Lillhällan som blivit tillgänglighetsanpassat. Lillhällan har släta, badvänliga klippor som räcker nästan ner till vattnet. Från Lillhällan går också en strövstig till Storhällan på Bastuholmens västligaste udde som har en högutkiksklippa med grillplats. Har du inte egen båt kan du ta båttaxi från Kåge småbåtshamn. 

Skellefteälven

FRÅN HAV TILL STAD

I Skellefteälvens mynning, i Skelleftehamn, hittar du Kurjoviken. En tur längs Skellefteälven tar dig från öppet hav in till restauranger och shopping i Skellefteå. På färden passerar du under broar, genom slussar och förbi ett antal lämpliga gästbryggor.

 

Detaljerade fakta om båtleden finns i foldern ”Med båt längs Skellefteälven” som finns på Skellefteå Turistcenter. Den går även att hämta från webben: www.skelleftea.se/batliv

Bäckfjärden

PÅ VÄG TILL FÄBODEN

Bäckfjärden har en innerskärgård som består av många öar och skär. Fjärden är mycket artrik på vattenväxter. Ett område i fjärden ingår i nätverket Natura 2000 och är extra viktig att skydda och bevara. På Bergskäret byggdes bland annat fartyg för handelsflottans räkning på slutet av 1700-talet.

Bjuröklubb

FYR MED MAGNIFIK UTSIKT

Redan under bronsåldern, när havsnivån låg cirka 30 meter över dagens, fanns tillfälliga bosättningar här. Få platser längs Norrlandskusten har så många lämningar efter fiske och säljakt som Bjuröklubb. Många av dem kan ses efter den arkeologstig som går längs klipphällar och klapperstensfält. År 1859 byggdes den fyr som lyser än idag. Uppe vid fyren får man en vidsträckt utsikt över Bottenviken. 

Munkviken

ANRIK LÄGERGÅRD 

Invid havet, strax söder om Lövånger, ligger Munkviken som mest är känd för sin lägergård. Anläggningen som togs i bruk 1941, har utvecklats till en populär lägergård som än idag årligen tar emot tusentals besökare. Här finns även ett omtyckt café, badplats och gästhamn.

Juvikskäret

SMÅ VIKAR MELLAN SLÄTA KLIPPOR

Juvikskäret ligger längst söderut vid Skellefteå kommuns kuststräcka. Det är en liten ö med sandstränder inflikade mellan klipphällar. Utanför ön är det öppet hav. 

Vandra i Bottenvikens skärgård

Alla vandringsleder kan betraktas som lättillgängliga utan stora nivåskillnader. En del går delvis på bil- eller cykelvägar, andra är trampade stigar i skogen.